Desyde
smal

Baarn, mei 2013 – Minister Plasterk opent e-loket in Alphen aan den Rijn

E-loket voor digitaal aanvragen en verlengen van vergunningen
Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft 6 mei jongstleden in Alphen aan den Rijn het ParkeerService e-loket geopend. De minister bezocht de gemeente in het kader van de gemeentelijke herindeling. Het e-loket maakt parkeren een stuk gemakkelijker. Het is een landelijk voorbeeld van hoe ook de individuele burger profiteert van een nauwere samenwerking tussen gemeenten. Na de gemeente Alphen aan den Rijn krijgt het e-loket landelijk navolging bij die leden van de Coöperatie ParkeerService bij wie sprake is van vergunningparkeren.
Het e-loket is door Desyde ontwikkeld en het maakt onderdeel uit van de Permit Suite. Door middel van het E-loket kunnen parkeerproducten online worden aangevraagd en automatisch worden verwerkt. De verwerking gaat realtime! Door gebruik te maken van DigiD is deze verwerking veilig en betrouwbaar en door alle bewoners te gebruiken. Voor bedrijven wordt er gebruik gemaakt van E-herkenning.

Minister Plasterk bekijkt het e-loketParkeerService is een coöperatie van meerdere gemeenten. Via  ParkeerService worden onder andere parkeervergunningen uitgegeven.
In samenwerking met Desyde (leverancier vergunningenpakket), Logius, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, ParkeerService en Gemeente Alphen aan den Rijn is het mogelijk gemaakt om via het e-loket een parkeervergunning aan te vragen.

  
Aanvraag en verlengen in een handomdraai
In ongeveer de helft van de gemeenten in Nederland moeten automobilisten nog naar het gemeentehuis voor het aanvragen van een parkeervergunning. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse zaken en Koninksrijksrelaties riep onlang nog gemeenten op om het aanvragen en overzetten van een parkeervergunning makkelijker te maken. Dit moet dan vooral via internet gebeuren, omdat gemeenten zelf de beschikking hebben over GBA- en RDW-gegevens. Digitaal een parkeervergunning aanvragen is in veel gemeenten nog niet mogelijk. Om dit aantal te doen stijgen heeft Minister Plasterk op maandag 18 maart jl. per e-mail aan 160 wethouders, gevraagd om digitale afhandeling van parkeervergunningen mogelijk te maken. Minister Plasterk heeft zijn ongeloof aangaande de traditionele manier van parkeervergunning-aanvragen op deze wijze geventileerd: "Gemeenten sturen parkeerboetes wel naar het juiste adres. Dan is het toch ook mogelijk de parkeervergunning automatisch over te zetten van een oude naar een nieuwe auto?“

Verschillende gemeenten hebben de woorden van Plasterk dus al ter harte genomen en maken de stap die hij vraagt te maken. Desyde zal de komende periode het E-loket implementeren bij zijn bestaande en bij de nieuwe gemeenten die gaan werken met de Permit Suite. Permit en het E-loket zijn er klaar voor. De burger vraagt om de flexibiliteit die wij -met het E-loket- leveren.

Zie ook het advies van Actal: www.actal.nl/adviezen/vereenvoudig-aanvraag-en-wijziging-parkeervergunning

All rights reserved. Copyright Desyde 2019