Desyde
smal

 

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 10-12-2012  

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) roept alle gemeenten met parkeervergunningen op het aanvragen en overzetten van een parkeervergunning makkelijker te maken.

Plasterk reageert hiermee op een advies van Actal, het adviesorgaan om regeldruk te verminderen. In Nederland werken ongeveer 100 gemeenten met een systeem van parkeervergunningen voor inwoners en bedrijven. Bij de meeste gemeenten kan de aanvraag via internet, maar er zijn ook gemeenten waar de aanvraag alleen aan het loket kan. Actal bepleit dat alle gemeenten een aanvraag via internet mogelijk maken; Plasterk is het daarmee eens.

Ongeveer de helft van de gemeenten vraagt nog onnodige papieren, zoals een kopie van het kentekenbewijs en soms zelfs een uittreksel uit het bevolkingsregister. Dit terwijl elke gemeente de kentekengegevens uit het systeem van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) kan halen en de persoonsgegevens uit de eigen bevolkingsadministratie. Plasterk vindt dat alle gemeenten dat zouden moeten doen.

De minister gaat samen met een paar gemeenten en de RDW na hoe het overzetten van een parkeervergunning op een andere auto makkelijker is te maken. Plasterk: "Gemeenten sturen parkeerboetes via RDW-gegevens wel naar het juiste adres. Dan moet het ook mogelijk zijn de parkeervergunning automatisch over te zetten van een oude naar een nieuwe auto."

Het makkelijk maken van het aanvragen en overzetten van een parkeervergunning past binnen het doel van het Rijk en de gemeenten om onnodige regels en rompslomp voor inwoners en bedrijven te verminderen.

 

Ook wij als makers van Permit zijn het volledig met de minister eens! Permit is eenvoudig uitbreidbaar met het E-loket, waarmee burgers zelf bepalen waar en wanneer ze aanvragen of verlengingen van een vergunning doen. Het E-loket wordt aangesloten op het webportaal van een gemeente. De look-and-feel is hiermee volledig gelijk aan de website van een gemeente. Gegevens worden volledig beveiligd via DigID uitgewisseld. De verwerking gaat in  real-time! Met Permit, GSM-Permit en het E-loket wordt burgers allerhande rompslomp en onnodige regels bespaart. Desyde spoort daarom de minister aan werk te maken van dit voornemen. Het zorgt voor minder werkdruk bij de ambtenaren en het levert de burger veel gemak op.

Nieuwsbericht: www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/12/11/aanvraag-parkeervergunning-kan-makkelijker.html

Het advies van Actal staat op www.actal.nl/adviezen/vereenvoudig-aanvraag-en-wijziging-parkeervergunning.

All rights reserved. Copyright Desyde 2019