logo_PERMIT
fade-in-blauw
parkeerbordfoto

parkeervak_foto

 


Permit-Plus de laatste dynamische schakel binnen digitale parkeerproducten


Permit-Plus, is hét systeem waarmee de functionaliteit, van het digitaliseren, van uw parkeersysteem verder uitgebreid kan worden. Uw huidige vergunningensysteem verzorgt de afhandeling van vergunningsaanvragen conform de verordening en Permit-Plus verzorgt de afhandeling op een makkelijke en modern wijze. Permit-Plus kan als separaat systeem worden ingezet. in combinatie met een willekeurig parkeerrechten system of natuurlijk in combinatie met Permit –de parkeervergunningenapplicatie van Desyde.

De voordelen op een rij:

  • Eigen herkenbare app 
  • Pre-paid en achteraf betalen 
  • Kentekenparkeren op de seconde 
  • Integratie met parkeersystemen 
  • Integratie met straatparkeer-apparatuur 
  • Tariefstrategie in eigen beheer 
  • Parkereren vanuit de luie stoel

Lees ook onze Pdf-brochure over Permit-Plus of  (PDF, Acrobat reader vereist)

 


Producten


 

Bezoekersvergunning
Een bezoekersvergunning is een gebiedsgebonden vergunning die aan rechthebbenden via Permit verstrekt wordt. Daarbij kan ook een pincode worden verstrekt en eventueel een beginsaldo worden toegekend. De vergunning kan via internet, telefoon en/of app geactiveerd worden. Na activatie wordt het kenteken (via internet of App) van de bezoeker vastgelegd of een pas in het voertuig geplaatst en zal bij controle blijken dat de vergunning geactiveerd is. 

Het gebruik kan doorbelast worden op basis van een gespecificeerd tarief. Het opwaarderen gaat conform de vastgestelde eisen(de verordening), waardoor de gebruiksmogelijkheden beperkt kunnen worden in aantallen per (kalender)periode, totaalgebruik per kalenderperiode et cetera.

 

Poolvergunning

De Poolvergunning is een gebiedsgebonden vergunning die verstrekt wordt aan één relatie (bijvoorbeeld een bedrijf). Per relatie wordt een groep bijgehouden. Het maximum aantal poolvergunningen dat binnen deze groep gelijktijdig actief mag zijn wordt gehandhaafd. Hiermee wordt het onnodig uitwisselen van vergunningen tussen collega’s van een bedrijf met veel voertuigen voorkomen. 
Er kunnen bijvoorbeeld maximaal twee vergunningen gelijktijdig actief, terwijl er tien verstrekt zijn binnen de groep. Zo ook is het mogelijk een poolvergunning af te geven voor een terrein met een beperkt aantal vergunninghouders. 

 

Garage abonnementen

Houders van bijvoorbeeld een bewoners garage abonnement kunnen met Kentekenherkenning garages in- en uitrijden, waarna het verbruik vastgelegd wordt in Permit-Plus.

 

Digitale kraskaart 

Met PermitPlus wordt de uitgifte van een digitale kraskaart erg makkelijk en voor de handhavers overzichtelijk.

 

Gemeentelijke Parkeerpas

Een parkeerpas is een (veelal) gebiedsvrije vergunning die verstrekt wordt aan alle geïnteresseerden. Wanneer dit vergunnningtype gebruikt wordt, gaat het veelal om “korting” op de parkeerbelasting. Natuurlijk kan men het product ook gebruiken als een gemeentelijk (prepaid) parkeertegoed. 
Het opwaarderen kan door de gebruiker 7x24 uur worden gedaan. Activatie kan via de beschreven kanalen, waarbij de gewenste parkeerlocatie (automaatnummer) wordt opgegeven. Het gebruik wordt in rekening gebracht op het parkeertegoed.

 

Parkeervergunning met autodelers

In sommige steden is het “sharen” van één auto (anders dan Autodate) met meerdere gezinnen, die niet altijd in dezelfde zone wonen, wenselijk. De individuele gebruiker zal hierdoor nooit 100% gebruikmaken van de parkeervergunning; met PermitPlus kan men naar behoefte de benodigde parkeeruren kopen voor de parkeervergunning.

 

Digitale dag-, weekend– en maandkaarten

Door middel van online aanvragen kunnen gebruikers desgewenst verschillende soort kaarten aanvragen al naar gelang hieraan behoefte is.

 


kent ongekende mogelijkheden


Activeren / deactiveren van een vergunning

De geldigheid van een vergunning wordt uitgebreid met een activatiestatus. De activatiestatus kan de waarden ACTIVE en INACTIVE krijgen. Deze status is opgenomen in het antwoordbericht van een bevraging door de handhaver.

 

Afhandeling met het e-loket

Natuurlijk kunnen (zoals in Permit) de verschillende producten worden aangeboden met het (bestaande) E-loket van de gebruiker. Daarbij heeft iedere gebruiker een eigen pagina; ‘Mijnparkeervergunning’. Op deze pagina kan men onder andere alle parkeeracties overzien, de pincode wijzigen of het eigen accounttegoed kan opwaarderen.

 

Gebruikstegoed (pre-paid) en/of achteraf betaald parkeren

Om de gebruikskosten te kunnen voldoen is er een gebruikstegoed nodig. Dit tegoed kan per parkeerrechtproduct in verschillende ‘valuta’ worden geregistreerd. Voorbeelden hiervan zijn seconden, aantal malen gebruik en eenheden. Het tarief wordt dan voor dat betreffende product in dezelfde ‘valuta’ gedefinieerd Het tegoed kan worden aangevuld door aankoop via een internetpagina. 
Voor andere producten kan het automatisch worden aangevuld aan het begin van een nieuwe kalenderperiode. Ook hier geldt dat dit slechts voorbeelden zijn van de mogelijkheden.

 

Gebruikersgroepen 

Gebruikersgroepen maken het mogelijk om het aantal parkeerrecht producten dat geactiveerd mag worden te maximeren. Het is hiermee bijvoorbeeld mogelijk om alle medewerkers van een bedrijf een parkeervergunning te verstrekken. Daarbij is het maximum aantal vergunningen dat gelijktijdig geactiveerd mag worden beperkt.

 

Identificatiemodellen 

De gebruiker moet zichzelf identificeren om de status van het 'parkeerrechtenproduct' aan te kunnen passen. Momenteel biedt PermitPlus de volgende combinative van mogelijkheden: Kenteken en Pincode, Pasnummer en Pincode, Transpondernummer (Chip, NFC) en het Mobiel nummer.

 

All rights reserved. Copyright Desyde 2019