logo_PERMIT
fade-in-blauw
parkeerbordfoto

parkeervak_foto

 


SMS


Met Permit-plus is het mogelijk het parkeerproduct te activeren en deactiveren door middel van SMS. Per vergunningtype is het mogelijk om functionaliteiten per kanaal vrij te geven. Bijvoorbeeld dat de vergunning niet per telefoon geactiveerd mag worden, maar wel gedeactiveerd.

All rights reserved. Copyright Desyde 2019