logo_PERMIT
fade-in-blauw
parkeerbordfoto

parkeerplaats_closeup

 


RDW


Permit koppelt met de RDW om de gegevens van voertuigen te controleren. Op deze wijze kan op een veilige en efficiënte wijze het vergunningsaanvraag- of verlengingsproces worden doorlopen. De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen.

De RDW beschikt over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken. Taken op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. Taken die de RDW in nauwe samenwerking met diverse partners in de mobiliteitsketen uitvoert. Dit geeft de RDW een duidelijke positie in deze keten. De kerntaken bestaan uit Toelating, Toezicht en controle, Registratie en informatieverstrekking en Documentafgifte.

All rights reserved. Copyright Desyde 2019