logo_PERMIT
fade-in-blauw
parkeerbordfoto

parkeerplaats_closeup

Baarn, 5 december 2013 – Nieuwe naam GSM-Permit: 

PermitPlus 
GSM-Permit heet vanaf vandaag PermitPlus. Deze nieuwe naam is een logisch gevolg van de mogelijkheden die het product biedt. De nieuwe naam dekt veel meer de ongekende mogelijkheden, van het digitale parkeerproduct.

PermitPlus heeft ongekende mogelijkheden
Met PermitPlus is het onder andere mogelijk bezoekersvergunningen, poolvergunningen, garageabonnementen, digitale kraskaarten, gemeentelijke parkeerpassen en de vergunning voor autodelers te verwerken, activeren en te deactiveren! PermitPlus heeft een voor elke afnemer eigen herkenbare App, je kunt pre-paid of achter betalen, het verzorgt integratie met parkeersystemen en straatparkeerapparatuur, de afnemer (vaak een gemeente) heeft de tariefstrategie in eigen beheer en de gebruiker (de burger of een bedrijf) kan parkeren regelen vanuit zijn ‘luie’ stoel.

De volgende stap
GSM-Permit is al vier jaar het systeem, waarmee Desyde het digitaliseren van het parkeersysteem verder heeft uitgebreid. Met de nieuwe naam zorgen voor meer cohesie in ons productportfolio en vooral ook duidelijkheid naar de parkeermarkt. Permit Plus kan als separaat systeem worden ingezet of in combinatie met Permit en het e-loket. Met Permit wordt het gemeentelijk beleid vertaald naar de parkeervergunning en verder afgehandeld via het e-loket waarmee de aanvraag van de burger wordt uitgevoerd en met Permit Plus worden vergunningen geactiveerd en uitgezet. Gezamenlijk is dit de Permit Suite!

PermitPlus zorgt voor volledige ontzorging 
De eerste gemeenten maken op dit moment gebruik van de mogelijkheid om digitale kenteken gestuurde bezoekersvergunningen/regeling via internet aan te bieden met PermitPlus. De digitale bezoekersver-gunning/regeling zorgt voor een totale ontzorging van het proces van aanvragen, verwerken en betalen. Met deze bezoekersregeling hoeft men niet meer naar de balie om een aanvraag te doen. De bewoner vraagt door middel van het e-loket de bezoekersvergunning aan en naar het verkrijgen van de vergunning en een saldo kan de bewoner direct –wij spreken over real time- zijn bezoek ontvangen. 
Bij het activeren van bijvoorbeeld de bezoekersvergunning wordt het kenteken geregistreerd van de bezoeker. De vergunninghouder heeft een vastgesteld saldo, waarmee meerdere bezoekers tegelijk aangemeld kunnen worden. Als het saldo is verbruikt worden parkeeracties automatisch beëindigd. Het unieke aan deze wijze van parkeren is dat de vergunninghouder per minuut de bezoekerskosten in rekening gebracht krijgt.

 

All rights reserved. Copyright Desyde 2019