logo_PERMIT
fade-in-blauw
parkeerbordfoto

parkeerplaats_closeup

Baarn – Mei ‘14: E-loket doorloopt succesvol de DigiD-audit

Het E-loket van de leden van Parkeerservice slaagt voor DigiD-audit
Het E-loket van Desyde dat inmiddels door verschillende gemeenten wordt gebruikt vanuit het datacentrum van Desyde is glansrijk geslaagd voor de DigiD-audit. Het e-loket wordt gebruikt voor Permit, waarmee vergunningen worden uitgegeven, aangevraagd, verlengd en natuurlijk voor de bezoekersvergunningen. De bezoekersvergunningen worden via Permit-Plus uitgegeven.
Het e-loket wordt gebruikt om privacy-gevoelige informatie uit te wisselen en hierdoor is het logisch dat er gebruik wordt gemaakt van authenticatie door middel van DigiD. DigiD wordt gebruikt voor authenticatie van de burger, in de zeer nabije toekomst zal dit voor bedrijven gebeuren door middel van e-herkenning. E-herkenning is het DigiD voor bedrijven en hiermee kunnen bedrijfsvergunningen uitgegeven worden via een gemeentelijk e-loket.

Er bestaat een wettelijke verplichting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de beveiliging van het e-loket op orde te hebben. Desyde heeft de DigiD beveiligingstoetsing aangegrepen om de beveiliging van het e-loket grondig te laten toetsen aan alle gestelde eisen van zowel het Ministerie, van Logius en natuurlijk Desyde zelf.
De minister van BZK wil een structurele en forse impuls geven aan de kwaliteitsverhoging van ICT-beveiliging bij overheidsorganisaties die gebruik maken van DigiD. Deze organisaties moeten jaarlijks een ICT beveiligingsassessment laten verrichten onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde IT-auditor (RE), teneinde de DigiD gebruikende organisaties en Logius inzicht te geven in de ICT beveiliging van de webomgeving van DigiD aansluiting. Onderdeel van het beveiligingsassessment is het toetsen van de norm die door Logius wordt gehanteerd voor de beveiliging van de DigiD-koppelingen. Deze norm staat bekend als ‘Norm ICT-beveiligings-assessment DigiD’.
De audit is in de afgelopen maand uitgevoerd door Accoris Corporate Governance, uit Nieuwegein. Dit bedrijf heeft als auditor op correcte en zeer professionele wijze de toetsing uitgevoerd. Desyde voldoet hierbij aan alle beveiligingsrichtlijnen. Het staat buiten kijf dat wij hier zeer verguld over zijn.

Ton van Puffelen is verantwoordelijk voor de gemeente advies groep (inzake parkeerbeleid) binnen Desyde. “Desyde is trots dat het nu duidelijk is dat het Desyde e-loket volledig voldoet. Wij kunnen het digitale loket voor het uitgeven van vergunningen en parkeren nu zonder probleem gaan uitrollen bij de verschillende leden van de Coöperatie ParkeerService.”

Link: Gepubliceerd op Parkeer 24 

 

 

All rights reserved. Copyright Desyde 2019