logo_PERMIT
fade-in-blauw
parkeerbordfoto

parkeerplaats_closeup

 

Juli 2016 - De kracht van het combineren van data

Hoe zorg je ervoor dat alle parkeerdata, on- en off street, van publieke en commerciële partijen, bij één loket verzameld worden? Op deze uitdaging beten al veel partijen en initiatieven in de parkeerbranche hun tanden stuk. De onlangs opgerichte Parking Data Corporative (PDC) hoopt nu de oplossing te hebben.

De eerste verklaring waarom initiatieven tot dusver strandden, aldus Menno Malta, voorzitter van de PDC, is dat parkeerdata per definitie versnipperd zijn omdat ze uit verschillende bronnen – publiek en privaat, on street en off street – komen. “In het verleden hielden alle partijen die data verzamelden zich met een stukje van de keten bezig. Ze hadden belang bij hun eigen stukje, maar geen overkoepelend belang. Daardoor hielden ze zich niet bezig met het complete beeld, maar met onderdelen.”

Compleet beeld
Gemeenten die zich bezighouden met parkeerbeleid en parkeeradviseurs hebben echter alleen baat bij het complete beeld. Malta: “Met een deel, hoe goed georganiseerd ook, kunnen ze niet zoveel.” Malta verwacht dat de PDC wel in staat is om dit complete beeld te geven. “Dat komt omdat we een onafhankelijke initiatief zijn en snappen wat de behoefte uit de markt is. Daar komt bij dat wij ons alleen bezighouden met het verzamelen van parkeerdata en met het toepasbaar maken daarvan en niet met het op basis van de verzamelde data bedenken van oplossingen en toepassingen. Daarom zijn we een acceptabele partij.
Ten eerste voor de partijen die zich wel met oplossingen en toepassingen bezighouden. Ten tweede voor de dataproviders, want wij opereren ook niet op hun markt. Daar komt bij dat de PDC een initiatief is, waarbij uiteindelijk alle partijen in de markt zich kunnen aansluiten. Door de samenwerking tussen de partijen ontstaat automatisch ook draagvlak. De PDC heeft als doel om om alle parkeerdata via één loket met een application programming interface (API) beschikbaar te maken voor de markt.”

In de PDC zijn momenteel de volgende partijen vertegenwoordigd: Be-Mobile, Monotch, Dat.Mobility, Desyde, ParkYourCar, Innovactory en Vialis. Malta: “Het zijn enerzijds partijen die oplossingen bouwen, zoals Innovactory en SPARK, en anderzijds partijen aan de aannemerskant zoals Vialis die parkeerverwijssystemen hebben.” Alle partijen leveren een financiële bijdrage aan de PDC.....

Link: Voor volledig artikel Parkeer 24

 

 

 

All rights reserved. Copyright Desyde 2019